Læs her om INCIPIA's holdning til:

- Kompetenceudvikling

"Paradoksalt nok tager Incipia altid to udgangspunkter når vi arbejder med kompetenceudvikling. Vi anskuer først og fremmest udviklingen strategisk set med kundens øjne - hvor vil kunden gerne hen? Den anden side, er den enkelte medarbejders dagligdag - har vores løsning overhovedet nogen mulighed for at fungere i praksis? Vi deler typisk vores arbejde op i afstemte faser, bl.a. for at skabe overblik og sammenhæng i løsningen."

 

Du kan læse mere om vores holdning til udvikling her.

 

 

- Samarbejdet med kunder og kandidater

"Vi gør altid vores bedste. Hvilket f.eks. betyder at når du kontakter os, så vender vi altid tilbage. Vi er meget bevidste om, at vi har med mennesker at gøre og at vi ofte er sparringspartnere for håb, ønsker og drømme for fremtiden - uanset om du er kunde eller kandidat møder vi dig i øjenhøjde. Alle informationer vi får kendskab til, passer vi rigtigt godt på (- og vi er godkendt af Datatilsynet). Vi udleverer aldrig oplysninger til tredjepart uden, at du har givet dit udtrykkelige samtykke."

 

Du kan læse mere om vores holdning til etik i forbindelse med vores arbejde her.

 

 

- Kandidat-feedback

"Udgangspunktet for kandidater som er i berøring med stillinger hos INCIPIA er, at alle skal føle sig trygge og godt behandlet. Et rekrutteringsforløb betyder desværre ikke altid, at du som kandidat tilbydes et job i første omgang. For det meste er der flere kandidater i spil, hvilket vil sige, at du kan risikere at blive skuffet. Vi er meget bevidste om at overbringe et afslag konstruktivt, fordi vi på den måde håber at kunne hjælpe dig videre, samt at du også efterfølgende kan bruge afslaget i dine videre søgeproces."

 

Du kan læse mere om vores holdning til kandidater her.