De sociale mediers betydning for ideen bag netværk

 
Af: Morten L. Baagø & Hasse Steenbuch, INCIPIA
 
De sociale mediers stigende popularitet forandrer ikke kun måden vi mennesker anskuer vores karriere på, men også hele udgangspunktet for brugen af sociale medier.

Finanskrisen har ikke kun sat sine spor på jobmarkedet, også de sociale medier har oplevet en markant tilgang i kølvandet på krisen. At have en profil på et eller flere sociale medier, er ikke kun blevet centralt for at holde netværket ved lige, men også blevet et ufravigeligt succeskriterium i sig selv. Jo større social kapital, jo større chance for job.
 
LinkedIn’s popularitet og markante vækst skal derfor også ses i lyset af krisen. Hvor LinkedIn i sin spæde start mest var for den karrierebevidste og for at pleje forretningsnetværket og hvor Facebook var til for at holde kontakten til familien, vennerne og den brede bekendtskabskreds, er grænserne i dag blevet markant udvisket og nærmest flydende.
 
I USA alene vokser LinkedIn lige nu med flere hundrede procent om året og netværket har i dag flere end 135 millioner brugere (heraf snart 2 millioner i Danmark). Som restruktureringerne og afskedigelsesrunderne har invaderet jobmarkedet er antallet af jobsøgende netværkere på LinkedIn også eksploderet. Antallet af Alumni grupper, hvor tidligere kollegaer kan mødes og grupper med jobsøgning som omdrejningspunkt er utallige og voksende.
 
De sociale medier har ikke kun gjort det nemmere at netværke, det har også ændret selve formålet med at netværke. For er det for at gøre forretning eller for at pleje sin karriere, man netværker på LinkedIn?
 
I forlængelse heraf er det vigtige spørgsmål, om dette også medfører et værdiskred i den virkelige verden? Definitionen af ”ven” på Facebook har fx ændret sig gevaldigt. En ven kan både være dine nærmeste bekendtskaber, folk du har mødt få gange og personlige ikoner som du har en personlig interesse i at følge, enten fordi personen i sig selv er interessant eller fordi relationen bidrager til opfattelsen af andres opfattelse af dig. Tænk over det!
 
Det siges, at det ikke er menneskeligt muligt at holde en stabil kontakt til mere en 150 mennesker - den gennemsnitlige bruger af Facebook har nu 130 venner og sender 8 venneanmodninger om måneden – begge tal er stigende!
 
Parallellen til LinkedIn er åbenbar. Er du jobsøgende, skal din profil være interessant. Du skal ikke længere kun have den rette erfaring og personlighed, men også være forbundet med de rette mennesker, følge de rigtige virksomheder og vise interesse i de rette faglige grupper.
 
Dertil kommer at teknikken bag de sociale medier medfører, at du som jobsøgende er nød til at gøre tingene rigtigt, simpelthen for at sikre at du dukker op i de søgninger HR folk, rekrutteringseksperter og headhuntere gennemfører på fx LinkedIn. Ellers kommer man måske ikke spil. (du kan læse flere gode råd om LinkedIn her!)
 
Men er denne udvikling eller bevægelse så god eller dårlig for netværk? De sociale medier bringer jo parterne sammen! Aldrig har verden været så lille og CV’erne så gennemsigtige?
 
Overfladiskheden i adfærden på de sociale medier kan blot konstateres (og i relation til jobmarkedet, har det jo nok altid været sådan), men faktum er at mennesker netværker for at skabe merværdi – om man så er afsender eller modtager, skulle netværket meget gerne bidrage til at skabe en fordel for alle – fri tilgængelighed til ressourcer baseret på sociale netværk. De filtre der skal til for at si guldet fra gruset, er forhåbentligt til stede alligevel.
 
Denne artikel er skrevet med inspiration fra bl.a. Jacob Bøtter: ”NQ”, Nan Lin: ”Social Capital” og McKinsey & Co' mange artikler om emnet.